Kerroslattiakanala

Kanat ovat vapaana. Niillä on käytössään pehkualueen lisäksi useampia tasoja, joilla sijaitsevat vesi-, ruokinta- ja lannanpoistolaitteet sekä pesätilat.

  • Suomessa ensimmäiset kerroskanalat rakennettiin 2004-2005
  • Kerroslattiakanalat ovat eniten lisääntyneet EU:n alueella
  • Eroja lattiakasvattamoon nähden:
    • kanalla enemmän mahdollisuuksia valita oleskelupaikka,
    • kerrokset lisäävät kanojen käytössä olevaa tilaa, eläintiheys siksi lattia-m2 kohti suurempi (laitteisto noin kaksin-kolminkertaistaa kanan käytössä olevan tilan perinteiseen lattiakanalaan verrattuna)
    • vaatii kanalanhoitajalta paneutumista järjestelmän ominaisuuksien opetteluun
Lattiakanalan hallinta vaatii kanalan hoitajalta
tarkkaa havainnointia. Mihin asiaan videossa
olevassa kanalassa kannattaa kiinnittää
huomiota? Mitä toimenpiteitä asia vaatii?
Kerroslattiakanala
Kerroslattiakanala