Kuvasarja riistatarhauksesta

Kuva: Ilkka Ala-Ajos

Riistalintujen alkukasvatus tapahtuu poikaskehissä. Yhdessä poikaskehässä on hyvä olla useampia lämpölappuja, jotta saadaan vältettyä esimerkiksi lamppujen rikkoutumisesta aiheutuvat ongelmat. Usein riistalintujen kasvatustilat ovat yleislämpötilaltaan niin viileitä, että yksi lamppu ei välttämättä riitä nostamaan lämpötilaa poikasen korkeudella riittävän korkeaksi. Poikaskehään pitää sijoittaa useita rehu- ja vesipisteitä siten että untuvikot pääsevät vaivattomasti kiertämään ne joka puolelta. Vesi- ja rehuastiat eivät saa olla kiinni kehän reunoissa.


Kuva: Ilkka Ala-Ajos

Peltopyiden kasvaessa untuvikosta nuorikoiksi niiden tilantarve lisääntyy. Nuorikot on totuteltava ulkotarhaan noin 3 viikkoisina. Yöksi niiden on vapaasti  päästävä kuitenkin ”keinoemon”, eli lämpölamppujen alle.


Kuva: Marko Muuttola

Villiinnyttämistarhassa pitää olla tarjolla suojaa ja tekemistä. Artisokka on eräs esimerkki erittäin hyvästä kasvista poikasten villiinnyttämistarhaan. Peltopyyt syövät artisokasta vihreät, maapäälliset osat, mutta fasaanit kaivavat esiin ja syövät myös artisokan maanalaiset mukulat.

Kuvassa fasaanien talvinen villiinnyttämistarha eli istutustarha. Lintujen höyhenpeitteen ja esimerkiksi fasaanien pyrstösulkien kehittymisen kannalta on tärkeää, että eläimillä on riittävästi elintilaa Tavoitteena on, että eläintiheys on 1,5 – 2 m2 / lintu. Liian suuri eläintiheys aiheuttaa lintujen välistä aggressiivisuutta. Fasaaneille on tärkeää tarjota riittävästi suoja- ja orsipaikkoja. Suojapaikkoina kuvan tarhassa toimivat kuusten latvukset. Istumaorret on sijoitettu lähelle tarhan kattoa, ja ne auttavat tasoittamaan eläintiheyden aiheuttamaa stressiä. Rehu- ja vesipisteitä pitää olla vähintään 1 kpl / 50 lintua. Sulaa vettä on hyvä tarjota päivittäin myös talvella. Hyvä vesiastia on esimerkiksi muovitynnyrin pohja, johon kaadetaan talvella kuumaa vettä ja kesällä viileää vettä. Jäätynyt tai likainen vesi kaadetaan pois ennen uuden veden lisäystä.


Kuva: Marko Muuttola

Riistalintujen tarhassa pitää olla katto. Hyvä kattomateriaali on 75 mm kanaverkko, koska se läpäisee lumen. Toisaalta se on riittävä estämän petolintujen pääsyn lintutarhaan. Riistalinnut ovat hyvin aktiivisia lintuja, ja ne lentävät helposti. Verkko on joustavuuteensa vuoksi hyvä rakennusmateriaali, koska se antaa periksi lintujen törmätessä siihen.


Kuva: Marko Muuttola

Istutuskelpoiset linnut ovat hyväkuntoisia. Erityisesti pitää kiinnittää huomiota pyrstön kuntoon istutushetkellä: huonopyrstöiset linnut eivät esimerkiksi pysty lentämään riittävän hyvin paetakseen petoeläimiä.


Kuva: Marko Muuttola

Ruokinta-automaattien oikea malli ja korkeus estää rehun haaskausta.


Kuva: Marko Muuttola

Riistalintujen tarhassa pitää olla katto.