Tautisulun tarkoituksena on estää taudinaiheuttajien kulku siipikarjan tuotantotiloihin ihmisten välityksellä. Vähimmäisvaatimus toimivalle tautisululle on, että se estää rakenteellaan suoran kulun ulkoa kasvatustiloihin. Tautisulun yhteydessä kengät ja uloimmat vaatteet vaihdetaan sekä kädet pestään mennen tullen. Jos kasvattamo koostuu eri osastoista, on hyvä, jos jokaista osastoa varten on vähintään omat kengät.

Ulkovaatteiden ja kenkien vaihto sekä käsien pesu on yleensä riittävä varotoimi tuotantopolven tiloilla. Vanhempaispolven kasvatus- ja siitosmunien tuotantotiloilla sekä hautomoissa tuotantotiloihin kuljetaan useimmiten kokonaan peseytyen mennen tullen.

Kädet pestään aina osastosta  ja työtehtävästä toiseen siirryttäessä. Työtehtävät suoritetaan järjestyksessä puhtaasta likaiseen, esimerkiksi ensin kerätään pesämunat, minkä jälkeen vasta kerätään lattiamunat.

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

Lisää siipikarjantautisuojauksesta:

Miten toimit, kun menet kanalaan sisään (valitse järjestys)?